2017-11-15
11 listopada- Narodowe Święto Niepodległości

 


     Jest to najważniejsze polskie święto narodowe. Po 123 latach naszej niewoli w skutek  rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję, 11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość.
     W ostatnia sobotę odbyły się uroczystości związane ze Świętem Niepodległości. O godz. 12:00 w Kościele Parafialnym mieszkańcy Nieszawy uczestniczyli we Mszy Świętej w intencji ojczyzny, którą celebrował Ksiądz Proboszcz Grzegorz Molewski. Po ceremonii nastąpił przemarsz ulicami miasta, który poprowadził Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z orkiestrą dętą, zatrzymując się przy miejscach upamiętniających postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. W  pierwszej kolejności pod Tablicą Marszałka przedstawiciele samorządu złożyli wiązankę kwiatów. Następnie uczestnicy przemarszu udali się na Plac. J. Piłsudskiego pod pomnik Marszałka, gdzie delegacje samorządu , partii politycznych oraz jednostek samorządowych złożyli wiązanki.  
     Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta Przemysław Jankowski.
Uroczystości uświetniła obecność pocztów Sztandarowych OSP i Związku Kółek Rolniczych.
     Po zakończeniu uroczystości Burmistrz Miasta Nieszawa podziękował wszystkim obecnym za czynne uczestnictwo w tegorocznych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości oraz zaprosił wszystkich zgromadzonych  na uroczysty poczęstunek w nieszawskim klasztorze przy ul.  Św. Maksymiliana Kolbe 4.